17 tháng 2, 2019

Bố Chồng Nàng Dâu


BỐ CHỒNG NÀNG DÂU

Lão khảo con dâu cái tội hư
Học sao bê bết điểm toàn trừ
Sáng
lên Phây búc coi ừ ứ
Chiều lại Za lô hóng ứ ư
Ông hỏi ruộng cầy đêm
Bác nhờ nương cấy
sáng mày ừ
Bà con thấy đấy roi tôi dứ
Chẳng nát mông thời cũng đứ đư
Bài viết liên quan