11 tháng 5, 2019

Làm theo lời Bác

Làm theo lời Bác
Làm theo lời Bác

 Bác tu phải đạo lời như đồn
Phận đá bèo con ý hợp ngôn
Rải dứa ngày mưa lòng mãi nhớ
Lặc cau buổi nắng dạ hoài ôn
Khôn lòe Mỹ quốc đành thua thảm
Dại ngắm Ngụy quyền chẳng hố chôn
Cả nước cùng làm theo lời Bác
Thi đua thành thị tới nông thôn


Bài viết liên quan