27 tháng 2, 2020

Lang


Lang
Chẳng chém không băm nỏ vuốt cằm
Người ta thường bảo giống lang băm
Hay nghề bốc ...phét,Cô Vy bước!
Thạo khoản lòe.. thang, Cúm đã nằm!

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét