Tác giả


Mùa xuân Mậu Tý, Lạng Sơn tổ chức lễ hội rầm rộ và chất lượng hơn mọi năm. Khách du lịch cũng đén đông.Nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Các cấp chính quyền và đoàn thể chỉ đạo sát xao nên nội dung lễ hội nêu dược tính văn hóa truyền thống các dân tộc xứ Lạng.
Nghi lễ hội xuân gồm hai phần Lễ và Hội. Lễ là tập quán dâng hương ,cầu lộc,cầu tài, cầu cho “Quốc thái dân an ” . Hội là vui chơi văn nghệ , thể dục thể thao, thi ẩm thực và hội trại.
Một nét rất đặc trưng ở hội Lồng Tồng , phường Tam Thanh , thành phố Lạng Sơn, hội xuân xã Tân Thành , huyện Cao Lộc là cầu mưa , cầu mùa , cầu cho lúa tốt bội thu . Nổi bật hơn cả là lễ hội nào cũng tổ chức văn nghệ, thể dục thể thao và hội trại rất vui nhộn, văn nghệ quần chúng được phát huy như hát then , sli lượn , múa dân gian các dân tộc Tày- Nùng – Dao … Tung còn đánh yến , đi cà kheo cũng là những trò chơi ưa thích của các dân< tộc xứ Lạng . Đặc biệt hội xuân năm nay hội trại được tổ chức quy mô tiêu biểu ở lễ hội văn hóa Tân Thanh , huyện Văn Lãng , hội xuân năm nay còn lồng ghép quảng cáo ẩm thực các dân tộc xứ Lạng ( thi quay lợn , đồ xôi , làm khẩu sli tiêu biểu ở hội Lồng Tồng ,phường Tam Thanh , hội đền Vua Lê xã Hoàng Đồng .Nhộn nhịp nhất là múa sư tử như một tín hiệu của hôi xuân xứ Lạng .
Mùa xuân , lễ hội , con người , thiên nhiên xứ Lạng đẹp giàu chất thơ nhưng túi thơ Dương Hồng chưa đáp ứng dược nhu cầu độc giả,rất mong được sự chỉ giáo của các nhà thơ và độc giả gần xa...